Home Page

Blodeuwedd- Bl5

Croeso i ddosbarth Blodeuwedd! Shw' mae? Mrs Whitney-Davies a Mrs Owen sy'n dysgu dosbarth Blodeuwedd, sef blwyddyn 5 yr ysgol. Edrychwn ymlaen at flwyddyn llawn hwyl a sbri, dysgu diddorol a phrofiadau cyffrous!

 

Hello! Mrs Whitney-Davies and Mrs Owen are teaching Blodeuwedd class this year, who are year 5 in the school. We're looking forward a year full of fun, interesting learning and exciting experiences!
 

Cofiwch

Ymarfer Corff pob Dydd Mercher

 
Gyda'r system bwydlen gwaith cartref, mae gennych chi dymor i gyflawni'r tasgiau (ar wahan i gywaith). Yn wythnosol, os oes unrhywbeth i'w farcio, rhaid i'w ddychwelyd erbyn Dydd Mercher. Bydd y llyfr gwaith cartref yn cael ei ddychwelyd i chi ar Ddydd Gwener gyda llyfr darllen eich plentyn.

 

Remember

Physical Education lessons are every Wednesday

 
With the Homework Menu system, you have a term to complete the tasks (apart from the project work). However, if you wish to return anything on a weekly basis to be marked, please return by Wednesday. The homework book will be returned home on Friday with your child's reading book.


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974