Home Page

Blodeuwedd- Bl5

Croeso i ddosbarth Blodeuwedd!


Eleni, mae gennym ddosbarth o ddisgyblion brwdfrydig, sy'n barod i weithio'n galed dros y flwyddyn hon! Mr Davies sydd yn dysgu'r dosbarth eleni. Edrychwn ymlaen at flwyddyn llwyddianus a hapus gyda'n gilydd!
 
This year, we have a class of enthusiastic pupils, who are ready to work hard across the year! Mr Davies is teaching the class this year. We look forward to a successful and happy year together.
 

Cofiwch

Ymarfer Corff pob Dydd Llun

 
Gyda'r system bwydlen gwaith cartref newydd, mae gennych chi dymor i gyflawni'r tasgiau. Yn wythnosol, os oes unrhywbeth i'w farcio, rhaid i'w ddychwelyd erbyn Dydd Gwener. Bydd y llyfr gwaith cartref yn cael ei ddychwelyd i chi ar Ddydd Llun gyda llyfr darllen eich plentyn.

 

Remember

Physical Education lessons are every Monday

 
With the new Homework Menu system, you have a term to complete the tasks. However, if you wish to return anything on a weekly basis to be marked, please return by Friday. The homework book will be returned home on Monday with your child's reading book.


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974