Home Page

Llythyron Dosbarth / Classroom Letters

Cylchlythyr Tymor yr Haf / Summer Term Newsletter

LlythyrGwasanaethDosbarth/ClassAssemblyLetter

Cylchlythyr Tymor Hydref / Autumn Term Newsletter

Cylchlythyr Tymor y Gwanwyn 2023 / 2023 Spring Term Newsletter

Bwydlen Gwaith Cartref Tymor Hydref / Autumn Term Homework Menu


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974