Home Page

Caneuon / Songs

Caneuon Nadolig / Christmas Songs

Beth am ganu'r caneuon Nadolig byddwn yn perfformio yn ein sioe Nadolig adref? Ydych chi'n gallu helpu'r teulu i gyd i ddysgu'r caneuon?

How about singing the Christmas songs we will be performing at home? Can you help the whole family learn the songs?

Dyma Ni'n Mynd i Fethlahem

Sion Corn Ydw I

Plu Eira Ydyn Ni

Silwli

Os Gwelwch yn Dda Sion Corn

Ting a Ling

Ser y Nos

Dewch i ganu! / Come and sing with us!

Beth am wrando ar ganeuon Mr Harries cyn ein bore o ganu? Ydych chi'n gallu dysgu'r caneuon er mwyn gallu ymuno gyda ni?

 

How about listening to some of Mr Harries' songs before our morning of singing? Can you learn some of the songs and join in with us?

Mae Mam moyn mynd mas

Still image for this video

A am afal

Still image for this video

Elfed yr eliffant

Still image for this video

P P P Penalltau

Still image for this video

Hufen ia

Still image for this video

Ta ta tedi

Still image for this video

  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974