Home Page

Meithrin

Croeso i'r dosbarth Meithrin!

Eleni, mae gennym ddosbarth o ddisgyblion brwdfrydig ac unigryw, sy'n barod i weithio'n galed dros y flwyddyn hon! Miss Iles sydd yn dysgu'r dosbarth gyda chymorth Mrs Higgs a Miss Broad. Edrychwn ymlaen at flwyddyn gyffrous a hapus gyda'n gilydd!

 

This year, we have a class of enthusiastic and unique pupils, who are ready to work hard across the year! Miss Iles teaches the class with the support of Mrs Higgs and Miss Broad. We look forward to an exciting and happy year together.

Cofiwch

Ymarfer Corff pob dydd Mercher.

Bydd angen i'r plant gwisgo cit ymarfer corff i'r ysgol ar y diwrnodau yma. 

Tracwisg llwyd, crys polo gwyn a trainers.

 

 

Bydd angen welis i aros yn yr ysgol i ddefnyddio pob dydd Gwener i fynd i'r goedlan.

Bydd angen gwisgo dillad addas i'r ysgol, h.y tracwisg, top cynnes a sanau trwchus. 

 

 

 

Remember

Physical education lessons are every Wednesday.

Children will need to wear their P.E kit to school on these days.

Gray tracksuit, white polo shirt and trainers.

 

The children will need to leave their wellies in school to use for our woodland activities every Friday.

 Children will need to wear suitable clothing to school for these activities, i.e tracksuit, warm top and thick socks.

 

 


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974