Home Page

Gwaith Cartref / Homework

Bwydlen Gwaith Cartref / Homework Menu

Dyma rhai o'r caneuon rydyn ni wedi mwynhau dysgu dros yr hanner tymor diwethaf.

Here are some of the songs we have been learning over the last half term.

02 pump broga ger y dwr.wma

05 chwech hwyaden gwyn eu byd.wma

01 Clap, clap, un, dau, tri.wma

10 rho dy law ar dy ben.wma

09 saith teisen jam.wma

07 Adeiladu ty bach.wma

08 mae gen i ddwy law.wma


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ypepa@caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974