Home Page

Dysgu o Bell / Remote Learning

Dysgu o Bell - 

Gwasgwch y linc isod.

Bydd hyn yn eich arwain chi at dudalen dysgu o bell Miss Durrani ar gyfer Blwyddyn 4. Rydych chi yna yn gallu gwasgu y lluniau, bydd hyn yn eich cysylltu chi i'r gwefanau cywir trwy linciau. 

 

Remote Learning - 

Click on the link Below. 

This will take you to Miss Durrani's remote learning page for year 4. Then click the pictures, this will connect you to the right webpages through links. 


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ypepa@caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974