Home Page

Gelert-Bl 4

Croeso i ddosbarth Gelert!

 

Eleni, mae gennym ddosbarth o ddisgyblion brwdfrydig ac unigryw, sy'n barod i weithio'n galed dros y flwyddyn hon! Miss Bushell sydd yn dysgu'r dosbarth eleni.

 Edrychwn ymlaen at flwyddyn gyffrous a hapus gyda'n gilydd!

 

This year, we have a class of enthusiastic and unique pupils, who are ready to work hard across the year! Miss Bushell is teaching the class this year.

 We look forward to an exciting and happy year together.

Cofiwch

Ymarfer Corff pob Dydd Gwener

Dychwelwch y llyfrau darllen pob Dydd Llun

Mae gennym ni coedlan ar ddyddiau Iau canlynol; 9/5, 6/6, 20/6

 

Gyda'r system bwydlen gwaith cartref, mae gennych chi dymor i gyflawni'r tasgiau. Yn wythnosol, os oes unrhywbeth i'w farcio, rhaid i'w ddychwelyd erbyn Dydd Gwener. Bydd y llyfr gwaith cartref yn cael ei ddychwelyd i chi ar Ddydd Llun gyda llyfr darllen eich plentyn yn cael ei ddychwelyd i chi ar y Dydd Gwener.

 

Remember

Physical Education lessons are every Friday

Return reading books every Monday

We have Woodland sessions on the following Thursdays; 9/5, 6/6, 20/6

 

With the Homework Menu system, you have a term to complete the tasks. However, if you wish to return anything on a weekly basis to be marked, please return by Friday. The homework book will be returned home on Monday with your child's reading book being returned on the Friday.


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974