Home Page

Dysgu o Bell / Remote Learning

Dysgu o Bell

Gwelwch y gwaith o dan i gwblhau ar gyfer y dyddiadau canlynol. Edrychaf ymlaen i weld eich gwaith!

See the work to complete for the set dates below. I look forward to seeing your work! 

 

 

 

 


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974