Home Page

Dysgu o Bell / Remote Learning

Dysgu o Bell  

Gwasgwch y linc isod.

Bydd hyn yn eich arwain chi at dudalen dysgu o bell Mrs Whitney-Davies a Mrs Rowlands ar gyfer Blwyddyn 3. Rydych chi yna yn gallu gwasgu y lluniau, bydd hyn yn eich cysylltu chi i'r gwefanau cywir trwy linciau. 

 

Remote Learning  

Click on the link Below. 

This will take you to Mrs Whitney-Davies and Mrs Rowlands' remote learning page for year 3. Then click the images, this will connect you to the right webpages through links. 

 

 


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ypepa@caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974