Home Page

Seithennyn - Bl 3/4

Croeso i ddosbarth Seithennyn!

 

Eleni, mae gennym ddosbarth o ddisgyblion brwdfrydig ac unigryw o ddisgyblion blwyddyn 3 a 4, sy'n barod i weithio'n galed dros y flwyddyn hon! Miss Horler sydd yn dysgu'r dosbarth eleni gyda chymorth Miss Adams. Edrychwn ymlaen at flwyddyn gyffrous a hapus gyda'n gilydd!

 

This year, we have a class of enthusiastic and unique year 3 and 4 pupils, who are ready to work hard across the year! Miss Horler is teaching the class this year with the aid of Miss Adams. We look forward to an exciting and happy year together.

Cofiwch

Gwisgwch wisg ymarfer corff i'r ysgol pob dydd Mawrth!

Coedlan bob yn ail dydd Llun gan ail gychwyn ar y 15fed o Ionawr, 2024.

 

 

Remember

Wear your P.E. kit to school every Tuesday! 

Woodland every other Monday, recommencing on the 15th of January, 2024. 


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974