Home Page

Gwaith Cartref / Homework

Geirfa Thema 'Perthyn' / Theme Glossary 'Belonging' - Hydref / Autumn 2023

Bwydlen Gwaith Cartref Seithennyn - Hydref 2023 / Seithennyn Homework Menu - Autumn 2023

ffont llawysgrifen/ handwriting font

Hwb a Dysgu yn y Cartref Bl 3/ Hwb and Home Learning Bl 3


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974