Home Page

Llythyron Dosbarth / Classroom Letters

Cylchlythyr Tymor y Gwanwyn 2024 / Newsletter for Spring Term 2024

Cylchlythyr Seithennyn - Hydref 2023 / Seithennyn Newsletter - Autumn 2023

Read Write Inc - i rieni / for parents


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974