Home Page

Llythyron Dosbarth / Classroom Letters

Cylchlythyr yr Haf/ Summer Newsletter 2022

Read Write Inc - i rieni / for parents

Clychlythr Gwanwyn 2022 / Spring Newsletter 2022

Cylchlythyr Hydref 2021 / Autumn Newsletter 2021


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ypepa@caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974