Home Page

Nadolig 2023

Er mwyn ymarfer pryd bynnag y gallwch, dyma'r cerddoriaeth a geiriau i gydfynd ar gyfer ein sioe Nadolig y flwyddyn hon, 'Nadolig Heb WiFi'. Mwynhewch!

 

To be able to practice whenever possible, here are the words and backing tracks for every song featured in our Christmas show this year, 'Christmas without WiFi'. Happy singing! 

 

 

Geiriau'r caneuon / Lyrics of the songs

1. Nadolig

2. Dim Wifi

3. Pwy Sy'n Dwad

4. Yr Anrheg Orau

5. Dim

6. Dim Ond Un Peth


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974