Home Page

Dysgu o Bell / Remote Learning

Dysgu o Bell 

Gwasgwch y linc isod.

Bydd hyn yn eich arwain chi at dudalen dysgu o bell. Rydych chi yna yn gallu gwasgu y lluniau, bydd hyn yn eich cysylltu chi i'r gwefanau cywir trwy linciau. 

 

Remote Learning 

Click on the link Below. 

This will take you to the remote learning page. Then click the pictures, this will connect you to the right webpages through links. 

Mwynhau yn yr eira. Fun in the snow.


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974