Home Page

Guto Nyth Brȃn- Bl 1

 

Croeso i ddosbarth Guto Nyth Brân!

 

 Eleni, mae gennym ddosbarth o ddisgyblion brwdfrydig ac unigryw, sy'n barod i weithio'n galed dros y flwyddyn hon! Miss Jenkins sydd yn dysgu'r dosbarth

gyda chymorth Mrs Dolloway.   

Edrychwn ymlaen at flwyddyn gyffrous a hapus gyda'n gilydd!

 

This year, we have a class of enthusiastic and unique pupils, who are ready to work hard across the year! Miss Jenkins teaches the class with the support of Mrs Dolloway. 

We look forward to an exciting and happy year together.

 

Cofiwch

Ymarfer Corff pob Dydd Mawrth

Sesiwn Y Goedlan dydd Mercher  - gwelir cylchlythyr am ddyddiadau (dechrau 17/01/24)

 

Remember

Physical Education lessons are every Tuesday.

Woodland session on Wednesday - see newsletter for dates (first one on 17/01/24).

 

 

 

Dyma Ni'n Mynd

Silwli

Tri Gwr Doeth

Gormod o Bwdin

Ser Y Nos

Clychau Santa Clos

Sion Corn Ydw I


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974