Home Page

Gwaith Cartref / Homework

Bwydlen Gwaith Cartref Tymor y Gwanwyn 2022 / Spring Term Homework 2022

Bwydlen Gwaith Cartref Hydref 2021 - Autumn Term Homework Menu 2021

Geiriau Aml Eu Defnydd - Spelling Words

Geirfa Thematig - Thematic Words


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ypepa@caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974