Home Page

Branwen- Bl 6

 

Croeso i ddosbarth Branwen!

Eleni, mae gennym ddosbarth o disgyblion bywiog ac unigryw, sy'n barod i weithio'n galed dros y flwyddyn hon! Mr Gittings sydd yn dysgu'r dosbarth eleni. Edrychwn ymlaen at flwyddyn gyffrous a hapus gyda'n gilydd!

 

This year, we have a class of energetic and unique pupils, who are ready to work hard across the year! Mr Gittings is teaching the class this year. We look forward to an exciting and happy year together.

Cofiwch

Ymarfer Corff pob Dydd Mawrth

Coedlan pob pythefnos ar Ddydd Llun (3.10.22, 17.10.22)

Dychwelwch y llyfrau darllen ar ddydd Mawrth

 

Gyda'r system bwydlen gwaith cartref newydd, mae gennych chi dymor i gyflawni'r tasgiau. Yn wythnosol, os oes unrhywbeth i'w farcio, rhaid i'w ddychwelyd erbyn Dydd Mawrth. Bydd y llyfr gwaith cartref yn cael ei ddychwelyd i chi ar Ddydd Iau gyda llyfr darllen eich plentyn.

 

Remember

Physical Education lessons are every Tuesday

Woodland every other Monday (starting on 3.10.22 and then 17.10.22)

Return reading books on Tuesdays

 

 

With the new Homework Menu system, you have a term to complete the tasks. However, if you wish to return anything on a weekly basis to be marked, please return by Tuesday. The homework book will be returned home on Thursday with your child's reading book.

Cwpan Y Byd 2022 / World Cup 2022

Ein thema yn ystod Tymor yr Hydref yw Cwpan y Byd Qatar 2022

 

Our theme during the Autumn term is the Qatar World Cup 2022


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ypepa@caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974