Home Page

Branwen- Bl 6

 

Croeso i ddosbarth Branwen!

Eleni, mae gennym ddosbarth o disgyblion bywiog ac unigryw, sy'n barod i weithio'n galed dros y flwyddyn hon! Mr Gittings sydd yn dysgu'r dosbarth eleni. Edrychwn ymlaen at flwyddyn gyffrous a hapus gyda'n gilydd!

 

This year, we have a class of energetic and unique pupils, who are ready to work hard across the year! Mr Gittings is teaching the class this year. We look forward to an exciting and happy year together.

Cofiwch

Ymarfer Corff pob pythefnos (Dreigiau) Dydd Llun (Dechrau 15.1.24)

Coedlan pob pythefnos ar Ddydd Llun (Dechrau 22.1.24) - Ymarfer Corff ar Ddydd Iau pryd mae'r coedlan ar Ddydd Llun.

Dychwelwch y llyfrau darllen ar ddydd Llun

 

Gyda'r system bwydlen gwaith cartref newydd, mae gennych chi dymor i gyflawni'r tasgiau. Yn wythnosol, os oes unrhywbeth i'w farcio, rhaid i'w ddychwelyd erbyn Dydd Mawrth. Bydd y llyfr gwaith cartref yn cael ei ddychwelyd i chi ar Ddydd Gwener gyda llyfr darllen eich plentyn.

 

Remember

Physical Education lessons are every other Monday (starting the 15th of January with the Dragons)

Woodland every other Monday (starting 22.1.24) - PE will be on Thursday on the woodland weeks.

Return reading books on Mondays.

 

 

With the new Homework Menu system, you have a term to complete the tasks. However, if you wish to return anything on a weekly basis to be marked, please return by Tuesday. The homework book will be returned home on Friday with your child's reading book.

Thema - Newid / Change

Ein thema yn ystod Tymor y Gwanwyn yw Newid

 

Our theme during the Spring term is Change


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974