Home Page

Llythyron Dosbarth / Classroom Letters

Cylchlythyr Tymor y Gwanwyn

Cylchlythyr Medi 2021

Llythyr Pontio Cwm Rhymni Letter 20-10-21

Stronger Roots Project (Parc Penallta)


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ypepa@caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974